پیام فرستادن
HENAN SANTO CRANE CO.,LTD
خانه محصولات

جرثقیل بوم سوار کامیون

hd hd hd hd hd

جرثقیل بوم سوار کامیون

جرثقیل وانت هیدرولیک 5 تن تا 20 تن کامیون سیار سانتو با جرثقیل بارگیری

جرثقیل وانت هیدرولیک 5 تن تا 20 تن کامیون سیار سانتو با جرثقیل بارگیری

جرثقیل بوم سوار کامیون با راندمان بالا 75km/H 88km/H 8 تن جرثقیل

جرثقیل بوم سوار کامیون با راندمان بالا 75km/H 88km/H 8 تن جرثقیل

جرثقیل بوم سوار بر کامیون 24-66 متری ISO برای بلند کردن مواد

جرثقیل بوم سوار بر کامیون 24-66 متری ISO برای بلند کردن مواد

جرثقیل کامیونی 12 تنی 16 تنی ساخت و ساز شهرداری جرثقیل سواری تلسکوپی بوم کامیون

جرثقیل کامیونی 12 تنی 16 تنی ساخت و ساز شهرداری جرثقیل سواری تلسکوپی بوم کامیون

لوله های هیدرولیک لوله های هیدرولیک لوله های هیدرولیک 8 تن

لوله های هیدرولیک لوله های هیدرولیک لوله های هیدرولیک 8 تن

جرثقیل کامیون باری هیدرولیک 8 تن جرثقیل کامیونی هیدرولیک کامیون سواری

جرثقیل کامیون باری هیدرولیک 8 تن جرثقیل کامیونی هیدرولیک کامیون سواری

جرثقیل موبایل تلسکوپی بوم QY25K5D XM 25 تن جرثقیل کامیون

جرثقیل موبایل تلسکوپی بوم QY25K5D XM 25 تن جرثقیل کامیون

Page 1 of 1