پیام فرستادن
HENAN SANTO CRANE CO.,LTD
خانه محصولات

جرثقیل کانتینری بندری

hd hd hd hd hd

جرثقیل کانتینری بندری

جرثقیل کانتینری RMG بندرگاه دریایی A6 A7 40 تن بر روی ریل

جرثقیل کانتینری RMG بندرگاه دریایی A6 A7 40 تن بر روی ریل

جرثقیل دروازه ای اتوماتیک ریلی 40T RMG با ارتفاع 12 متر تا 21 متر

جرثقیل دروازه ای اتوماتیک ریلی 40T RMG با ارتفاع 12 متر تا 21 متر

جرثقیل انباشته ریلی 35-50T جرثقیل دروازه ای دو تیرچه 45 متری در دقیقه

جرثقیل انباشته ریلی 35-50T جرثقیل دروازه ای دو تیرچه 45 متری در دقیقه

جرثقیل جابجایی کانتینر 40.5T 50T 65T جرثقیل ریلی دروازه ای 380V-660V

جرثقیل جابجایی کانتینر 40.5T 50T 65T جرثقیل ریلی دروازه ای 380V-660V

جرثقیل کانتینری پورت ODM A6 15.4M-18.2M بالابر کانتینر جرثقیل دروازه ای با پخش کننده

جرثقیل کانتینری پورت ODM A6 15.4M-18.2M بالابر کانتینر جرثقیل دروازه ای با پخش کننده

دهانه 26 متر 30 متر 35 متر جرثقیل کانتینری بندری 200 کیلووات تا 300 کیلووات RMG راه آهنی نصب شده

دهانه 26 متر 30 متر 35 متر جرثقیل کانتینری بندری 200 کیلووات تا 300 کیلووات RMG راه آهنی نصب شده

جرثقیل کانتینری بندر ریلی QU70 QU80 جرثقیل تخلیه کانتینر اتوماتیک انباشته

جرثقیل کانتینری بندر ریلی QU70 QU80 جرثقیل تخلیه کانتینر اتوماتیک انباشته

جرثقیل کانتینری پورت 40 اینچ 20 اینچی سنگین از چرخش و چرخش جلوگیری می کند

جرثقیل کانتینری پورت 40 اینچ 20 اینچی سنگین از چرخش و چرخش جلوگیری می کند

Page 1 of 2|< 1 2 >|